Dưới góc độ pháp lý quốc tế, việc sử dụng “vũ lực” bị cấm trong quan hệ quốc tế chỉ liên quan tới việc sử dụng lực lượng vũ trang.

Hỏi: Dưới góc độ pháp lý quốc tế, việc sử dụng “vũ lực” bị cấm trong quan hệ quốc tế chỉ liên quan tới việc sử dụng lực lượng vũ trang.

Đáp: Sai. Thuật ngữ “vũ lực” được hiểu theo cách truyền thống đó chính là sức mạnh vũ trang.
Trên thực tế, luật quốc tế không có một định nghĩa cụ thể cắt nghĩa “vũ lữ” là gì, tuy nhiên, căn cứ vào các văn kiện của LHQ cũng như xuất phát từ thực tiễn quốc tế thì có thể hiểu vũ lực không chỉ bao gồm sức mạnh về quân sự mà đó còn là các biện pháp về chính trị, kinh tế hoặc ngoại giao mà một quốc gia sử dụng hợp pháp đối với một quốc gia khác. Thực tế cho thấy, trong những hình thức sử dụng vũ lực, việc sử dụng sức mạnh quân sự được coi là hình thức sử dụng vũ lực điển hình nhất và nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh quốc tế. Thêm vào đó, chỉ những hoạt động sử dụng cấm vận kinh tế hay sức ép chính trị để dẫn tới hoặc chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền của quốc gia khác mới có thể bị xem xét đối với việc sử dụng vũ lực. Hiện nay, mặc dù chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi và còn có nhiều cách tiếp cận truyền thống về “vũ lực” khi cho rằng việc sử dụng các hình thức tấn công mạng cũng nên được cân nhắc để đưa vào ngoại diên của thuật ngữ “vũ lực”, tuy nhiên, điều này có lẽ phải cần tới nhiều sự bàn luận hơn trước khi xem xét lại việc mở rộng cách tiếp cận truyền thống của nguyên tắc cần sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế hiện nay.,,,,,,,,,,,,,,

error: Content is protected !!