Định nghĩa thiết chế tài phán hình sự quốc tế?

Hỏi: Định nghĩa thiết chế tài phán hình sự quốc tế?

Đáp: Thiết chế tài phán hình sự quốc tế là những cơ quan/ tổ chức quốc tế được hình thành trên cơ sở các văn bản pháp lý quốc tế tương ứng nhằm thực hiện chức năng truy tố, xét xử các cá nhân phạm tội ác quốc tế theo luật quốc tế. Ngoài những đặc điểm chung, mỗi thiết chế tài phán hình sự quốc tế cũng có những đặc điểm đặc thù, riêng biệt của mình.

error: Content is protected !!