“Điều kiện để kinh doanh các thiết bị phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu là gì? Hiện nay, tôi có nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) nhập khẩu dùng cho nhà xưởng. Bộ Công an cho tôi hỏi, điều kiện để kinh doanh các thiết bị PCCC nhập khẩu là gì? “

Hỏi: Điều kiện để kinh doanh các thiết bị phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu là gì?
Hiện nay, tôi có nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) nhập khẩu dùng cho nhà xưởng. Bộ Công an cho tôi hỏi, điều kiện để kinh doanh các thiết bị PCCC nhập khẩu là gì?

Đáp: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 9a Luật PCCC (hợp nhất), doanh nghiệp để được kinh doanh về nội dung này doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh phải có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC và là người có tên tại một trong các văn bản sau: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
– Được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC theo quy định tại Khoản 13 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

error: Content is protected !!