Điều kiện để công chứng viên được phân công hướng dẫn tập sự?

Hỏi: Điều kiện để công chứng viên được phân công hướng dẫn tập sự?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Công chứng 2014: “Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề công chứng. Công chứng viên bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề công chứng thì sau 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng”.

error: Content is protected !!