Điều kiện thay đổi tên cha mẹ đẻ thành tên cha mẹ nuôi trên giấy khai sinh của con?

Hỏi: Điều kiện thay đổi tên cha mẹ đẻ thành tên cha mẹ nuôi trên giấy khai sinh của con?

Đáp: Về việc thay đổi phần họ tên cha mẹ đẻ sang họ tên cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP:
Điều 10. Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi

Trường hợp có sự thỏa thuận giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi, sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên về việc thay đổi phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho con nuôi và thu hồi Giấy khai sinh cũ; tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi.
Theo đó, nếu muốn thay đổi tên cha đẻ trên Giấy khai sinh của con thì phải được sự đồng ý của cha đẻ và có văn bản thỏa thuận của cha mẹ đẻ và cha nuôi. Trường hợp bố đẻ không đồng ý thay đổi thông tin thì một mình bố hoặc mẹ nuôi không thể tự thực hiện thủ tục này.

error: Content is protected !!