Dịch vụ giám định là gì?

Hỏi: Dịch vụ giám định là gì?

Đáp: Căn cứ điều 254, luật thương mại 2005 quy định về dịch vụ giám định như sau:
Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

error: Content is protected !!