Đấu giá hàng hóa là gì? Những quy định về đấu giá hàng hóa?

Hỏi: Đấu giá hàng hóa là gì? Những quy định về đấu giá hàng hóa?

Đáp: Căn cứ điều 185, luật thương mại 2005 quy định về đấu giá hàng hoá như sau:
– Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất.
-Việc đấu giá hàng hoá được thực hiện theo một trong hai phương thức sau đây:
+ Phương thức trả giá lên là phương thức bán đấu giá, theo đó người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người có quyền mua hàng;
+ Phương thức đặt giá xuống là phương thức bán đấu giá, theo đó người đầu tiên chấp nhận ngay mức giá khởi điểm hoặc mức giá được hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua hàng.

error: Content is protected !!