“Dạ cháu muốn hỏi là nếu như cố tình đăng thông tin bôi nhọ quê hương người khác, cũng như dùng ngôn từ đả kích thì có bị pháp luật xử lí không? Nếu có thì hình thức xử lí là như thế nào ạ “

Hỏi: Dạ cháu muốn hỏi là nếu như cố tình đăng thông tin bôi nhọ quê hương người khác, cũng như dùng ngôn từ đả kích thì có bị pháp luật xử lí không? Nếu có thì hình thức xử lí là như thế nào ạ

Đáp: Cháu muốn hỏi là nếu như cố tình đăng thông tin bôi nhọ người khác, cũng như dùng ngôn từ đả kích, thì có bị pháp luật xử lí không? Nếu có thì hình thức xử lý là như thế nào ạ?
Trả lời:
– Điểm a khoản 3 Điều 63 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 03/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định:
“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;”
– Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về hành vi bôi nhọ, xúc phạm người khác như sau:
“Điều 155. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Đối với người đang thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%75.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên76;
b) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Đối chiếu với các quy định trên, hành vi cố tình đăng thông tin bôi nhọ người khác, cũng như dùng ngôn từ đả kích, xúc phạm người khác trên mạng xã hội tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 3 Điều 63 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP hoặc Điều 155 (khoản 1 hoặc điểm e khoản 2) Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

error: Content is protected !!