CQĐT khởi tố, điều tra đối với A và B. Kết thúc điều tra, CQĐT đình chỉ điều tra đối với A và đề nghị truy tố B. Trong thời gian luật đình, VKS xét thấy có đủ căn cứ truy tố cả A và B thì phải giải quyết như thế nào ?

Hỏi: CQĐT khởi tố, điều tra đối với A và B. Kết thúc điều tra, CQĐT đình chỉ điều tra đối với A và đề nghị truy tố B. Trong thời gian luật đình, VKS xét thấy có đủ căn cứ truy tố cả A và B thì phải giải quyết như thế nào ?

Đáp: Khi VKS có đủ căn cứ để truy tố cả A và B thì VKS hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố theo thời hạn, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!