Công dân A công tác trong lực lượng Công an nhân dân đã được 15 năm, chế độ nghỉ phép của hiện nay là 18 ngày. Vậy, số ngày nghỉ phép tính theo chế độ thâm niên có tính vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật không và quy định về số ngày đi đường khi nghỉ phép là như thế nào?

Hỏi: Công dân A công tác trong lực lượng Công an nhân dân đã được 15 năm, chế độ nghỉ phép của hiện nay là 18 ngày. Vậy, số ngày nghỉ phép tính theo chế độ thâm niên có tính vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật không và quy định về số ngày đi đường khi nghỉ phép là như thế nào?

Đáp: Thứ nhất, theo căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục A Thông tư số 07/2004/TT-BCA(X13), ngày 10/6/2004 hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, nghỉ phép, nghỉ ngày lễ, nghỉ ngày tết và ngày thành lập Công an nhân dân thì:“Cán bộ, chiến sĩ có đủ thời gian làm việc 12 tháng, được nghỉ hàng năm là 15 ngày làm việc; số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên, cứ 05 năm được nghỉ thêm 01 ngày”.
Như vậy, chế độ nghỉ phép hàng năm tính theo ngày làm việc (không tính thứ Bảy và Chủ nhật).
Thứ hai, về số ngày đi đường khi nghỉ phép, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục A Thông tư số 07/2004/TT-BCA(X13) như sau:“Cán bộ, chiến sĩ nghỉ hàng năm nếu đi bằng phương tiện ô tô, tàu thủy, tàu hỏa mà số ngày đi đường (cả đi lẫn về) trên hai ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm”.
Do vậy, số ngày đi đường (cả đi lẫn về) trên hai ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm.

error: Content is protected !!