Có những hình thức xử lý kỉ luật lao động nào?

Hỏi: Có những hình thức xử lý kỉ luật lao động nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Lao động năm 2019 thì có 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động, bao gồm: 1. Khiển trách. 2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng. 3. Cách chức. 4. Sa thải.

error: Content is protected !!