Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định được quy định như thế nào?

Hỏi: Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 58, luật thương mại 2005 quy định về chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên.

error: Content is protected !!