“Chúng tôi đã cưới nhau và có con gái được 45 ngày tuổi nhưng chúng tôi chưa đi đăng ký kết hôn. Nay, chồng tôi bị bắt vì tội giết người. Do tức giận nên khi đăng ký khai sinh cho con, tôi đã không khai tên cha trong giấy khai sinh của cháu. Trong thời gian 1 năm qua tôi vẫn cho mẹ chồng thăm cháu bình thường nhưng mẹ chồng tôi thường quấy rối cuộc sống của tôi, có những lời nói làm chia rẽ tình cảm giữa tôi với gia đình tôi và đòi bắt cháu. Tôi có thể phủ nhận mối quan hệ bà cháu của con tôi với mẹ chồng được không? Hoặc tôi có thể nghiêm cấm không cho bà nội thăm cháu được không? “

Hỏi: Chúng tôi đã cưới nhau và có con gái được 45 ngày tuổi nhưng chúng tôi chưa đi đăng ký kết hôn. Nay, chồng tôi bị bắt vì tội giết người. Do tức giận nên khi đăng ký khai sinh cho con, tôi đã không khai tên cha trong giấy khai sinh của cháu. Trong thời gian 1 năm qua tôi vẫn cho mẹ chồng thăm cháu bình thường nhưng mẹ chồng tôi thường quấy rối cuộc sống của tôi, có những lời nói làm chia rẽ tình cảm giữa tôi với gia đình tôi và đòi bắt cháu. Tôi có thể phủ nhận mối quan hệ bà cháu của con tôi với mẹ chồng được không? Hoặc tôi có thể nghiêm cấm không cho bà nội thăm cháu được không?

Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. Trường hợp của bạn do chưa đi đăng ký kết hôn nên hai bạn không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng (khoản 1 Điều 14 Luật này). Do không phát sinh quan hệ vợ chồng nên pháp luật cũng không thừa nhận mẹ chồng bạn là bà nội của cháu bé. Vì vậy, về mặt pháp lý, bạn có quyền không thừa nhận mối quan hệ bà cháu. Nếu người bà lợi dụng việc thăm cháu để quấy rối cuộc sống của bạn và gia đình bạn thì bạn có quyền ngăn cấm không cho người này tiếp tục gặp con bạn hoặc có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu hành vi đó thỏa mãn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013: “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” Theo đó, hành vi trên có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

error: Content is protected !!