Chức năng của văn bản?

Hỏi: Chức năng của văn bản?

Đáp: Truyền đạt thông tin – chức năng quan trọng của văn bản
+ Thông tin là cơ sở xuất phát của hành động, thông tin diễn tả quy cách hành động, và cuối cùng thông tin ghi kết quả hành động. Văn bản là phương tiện giao dịch chính thức giữa cơ quan với cơ quan, giữa chính quyền nhà nước này với chính quyền nhà nước khác, trong phạm vi nội bộ cơ quan, hoặc từ CQNN ra bên ngoài với tư nhân, hay với đoàn thể – xã hội.
+ Ngoài văn bản có nhiều phương tiện thông tin khác như: điện thoại, vô tuyến, báo chí, internet,… Mặc dù những phương tiện hiện này có ưu điểm nhanh, gọn, thuận tiện hơn nhưng chúng không phải là phương tiện chính thức. Chúng chỉ đóng vai trò phụ trợ cho văn bản và đều phải được hợp thức hóa bằng văn bản kèm theo, hoặc phải lấy văn bản làm căn cứ gốc.
Tóm lại: văn bản luôn luôn là phương tiện thông tin chính thức của CQNN, TCXH và của cá nhân
+ Trong các loại văn bản, văn bản quản lý là loại văn bản quan trọng, chiếm tỷ lệ lớn. Chức năng thông tin của văn bản này được thể hiện qua các mặt sau đây:
● Ghi lại các thông tin quản lý
● Truyền đạt thông tin quản lý từ nơi này đến nơi khác trong hệ thống quản lý hay từ cơ quan đến nhân dân.
● Giúp cơ quan thu nhận những thông tin cần cho hoạt động quản lý
● Giúp các cơ quan đánh giá các thông tin thu được qua các hệ thống truyền đạt thông tin khác.
– Ngoài chức năng thông tin văn bản còn có các chức năng khác như giao tiếp, sử liệu,..Đặc biệt văn bản là nguồn chứng cứ hết sức quan trọng trong hoạt động tố tụng và các hoạt động pháp lý khác.

error: Content is protected !!