Chủ thể thực hiện hành vi là việc thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện giữa quốc gia công nhận và quốc gia được công nhận.

Hỏi: Chủ thể thực hiện hành vi là việc thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện giữa quốc gia công nhận và quốc gia được công nhận.

Đáp: Sai. Công nhận quốc gia là hành vi thể hiện chủ quyền quốc gia, thể hiện thái độ của quốc gia đưa ra hành vi công nhận đối với quốc gia mới (chủ thể mới của luật quốc tế). Vì vậy, phương pháp và hình thức công nhận sẽ do quốc gia đưa ra hành vi công nhận quyết định.

error: Content is protected !!