Cho cháu hỏi, năm 1994 bố cháu có được cấp ruộng nhưng do đi làm xa nên ông cháu là người đi nhận hộ. Thì người đứng tên ruộng là bố cháu hay ông và có giấy tờ gì không ạ?

Hỏi: Cho cháu hỏi, năm 1994 bố cháu có được cấp ruộng nhưng do đi làm xa nên ông cháu là người đi nhận hộ. Thì người đứng tên ruộng là bố cháu hay ông và có giấy tờ gì không ạ?

Đáp: Tình huống bạn hỏi về quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp năm 1994 nên áp dụng Luật Đất đai 1993 để giải quyết.
Theo quy định tại Điều 36 Luật Đất đai 1993 thì:
“Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định sau đây:
1- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương phát hành;
2- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp Chính phủ quyết định giao đất thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
3- Trong trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc không cùng một tổ chức sử dụng, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đến từng tổ chức,từng hộ gia đình, từng cá nhân.”
Theo quy định trên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình hoặc cho từng cá nhân nên bạn phải xác định trường hợp này là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình hay cấp cho cá nhân. Nếu đất trên là giao cho hộ gia đình thì việc cấp giấy chứng nhận trên là cấp cho hộ gia đình, người là chủ hộ trong hộ gia đình (ông bạn hoặc bố bạn) sẽ là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Nếu đất trên được giao cho cá nhân bố bạn thì bố bạn sẽ là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

error: Content is protected !!