“Chị gái em đang ly thân với chồng, chờ ngày ra tòa giải quyết việc ly hôn. Hiện tại chị em lại có nhu cầu cần mua một căn hộ hình thành trong tương lai ở Sài Gòn, 03 năm nữa mới nhận nhà. Vì để được hưởng ưu đãi của căn hộ hình thành trong tương lai nên buộc chị phải đứng tên trong vòng 6 tháng rồi mới chuyển nhượng được. Chị gái em muốn sau đó tặng thừa kế lại cho con gái, mà bé sinh năm 2000, tức chưa đủ 18 tuổi. Vậy cho em hỏi thủ tục tặng cho như thế nào? Khi chuyển tặng như vậy thì tài sản đó có liên quan gì tới chồng chị em nữa không ạ? “

Hỏi: Chị gái em đang ly thân với chồng, chờ ngày ra tòa giải quyết việc ly hôn. Hiện tại chị em lại có nhu cầu cần mua một căn hộ hình thành trong tương lai ở Sài Gòn, 03 năm nữa mới nhận nhà. Vì để được hưởng ưu đãi của căn hộ hình thành trong tương lai nên buộc chị phải đứng tên trong vòng 6 tháng rồi mới chuyển nhượng được. Chị gái em muốn sau đó tặng thừa kế lại cho con gái, mà bé sinh năm 2000, tức chưa đủ 18 tuổi. Vậy cho em hỏi thủ tục tặng cho như thế nào? Khi chuyển tặng như vậy thì tài sản đó có liên quan gì tới chồng chị em nữa không ạ?

Đáp: Về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện các bước sau:
– Bước 1: Lập 01 bộ hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất, bao gồm các loại văn bản sau:
+ Hợp đồng, văn bản về việc tặng cho quyền sử dụng đất
+ Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
– Bước 2: Gửi hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:
+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
+ Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Việc chị gái bạn tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái chưa đủ mười tám tuổi là hoàn toàn hợp pháp do chị gái bạn là người đại diện theo pháp luật của con gái. Theo quy định của Bộ luật dân sự thì đối giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi (con gái chị bạn đã 17 tuổi) được tham gia giao dịch nếu người đại diện theo pháp luật (chị gái bạn) đồng ý.
– Tuy nhiên, theo những thông tin bạn cung cấp thì căn nhà mà chị bạn mua được hình thành trong thời kỳ hôn nhân do anh chị bạn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình thì căn nhà mà chị bạn mua sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp chị bạn mua căn nhà bằng tài sản riêng của chị gái bạn. Tài sản riêng của vợ, chồng được xác định bao gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng; quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ; tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.
=> Theo đó, trường hợp căn nhà nêu trên được xác định là tài sản chung của vợ chồng chị bạn thì việc chuyển nhượng căn nhà này đương nhiên có liên quan tới chồng chị bạn. Ngược lại, nếu xác định đây là tài sản riêng của chị bạn thì chị bạn có toàn quyền quyết định mà không cần sự tham gia của của chồng.

error: Content is protected !!