Chỉ người gây thiệt hại cho nguyên đơn mới có thể trở thành bị đơn?

Hỏi: Chỉ người gây thiệt hại cho nguyên đơn mới có thể trở thành bị đơn?

Đáp: Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện. Do đó, chỉ cần Nguyên đơn cho rằng quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm và khởi kiện, thì người bị nguyên đơn khởi kiện là bị đơn, kể cả bị đơn có thể đã hoặc chưa gây thiệt hại cho nguyên đơn

error: Content is protected !!