“Cháu tôi mua được 01 căn nhà do Ngân hàng phát mãi qua đấu giá tài sản tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đông Dương, trụ sở chính tại tỉnh Bình Định, chi nhánh Gia Lai. Cháu tôi đã thanh toán đầy đủ các khoản tiền mua tài sản theo đúng qui định. Ngày 26/10/2012 cháu tôi yêu cầu công chứng toàn bộ hồ sơ tại phòng công chứng thuộc Sở tư pháp tỉnh Gia Lai. Tại đây chúng tôi được biết chi nhánh công ty này chưa đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai. Cán bộ phòng công chứng đã hướng dẫn cho người của công ty làm các thủ tục đăng ký hoạt động theo qui định. Từ đó đến nay đã gần 01 tuần nhưng vẫn chưa có phản hồi nào từ phía công ty. Vậy tôi xin hỏi có phải Công ty này hoạt động chưa đúng pháp luật và chúng tôi cần phải làm gì nếu công ty cố tình không giao hồ sơ cho cháu tôi. Xin chân thành cảm ơn Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có thể chia thành hai ý để trả lời bác như sau: 1. Vấn đề đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đông Dương 2. Vấn đề ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. “

Hỏi: Cháu tôi mua được 01 căn nhà do Ngân hàng phát mãi qua đấu giá tài sản tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đông Dương, trụ sở chính tại tỉnh Bình Định, chi nhánh Gia Lai. Cháu tôi đã thanh toán đầy đủ các khoản tiền mua tài sản theo đúng qui định. Ngày 26/10/2012 cháu tôi yêu cầu công chứng toàn bộ hồ sơ tại phòng công chứng thuộc Sở tư pháp tỉnh Gia Lai. Tại đây chúng tôi được biết chi nhánh công ty này chưa đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai. Cán bộ phòng công chứng đã hướng dẫn cho người của công ty làm các thủ tục đăng ký hoạt động theo qui định. Từ đó đến nay đã gần 01 tuần nhưng vẫn chưa có phản hồi nào từ phía công ty. Vậy tôi xin hỏi có phải Công ty này hoạt động chưa đúng pháp luật và chúng tôi cần phải làm gì nếu công ty cố tình không giao hồ sơ cho cháu tôi. Xin chân thành cảm ơn
Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có thể chia thành hai ý để trả lời bác như sau:
1. Vấn đề đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đông Dương
2. Vấn đề ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

Đáp: * Vấn đề thứ nhất, đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đông Dương
Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì:“Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được lập chi nhánh ở trong và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của chi nhánh, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh”.
Như vậy nếu Công ty Đông Dương không thực hiện đúng quy định trên là vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên pháp luật không có quy định nào về việc doanh nghiệp đấu giá chỉ được đấu giá tại nơi mình có trụ sở chính hoặc chi nhánh. Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản thì cuộc bán đấu giá tài sản có thể được tổ chức tại trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản, tại nơi có tài sản hoặc tại một địa điểm khác theo thỏa thuận của tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá.
Do đó, việc doanh nghiệp chưa đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở tư pháp thành tỉnh Gia Lai không ảnh hưởng đến hiệu lực của phiên đấu giá và các bên hoàn toàn có quyền yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.
* Về vấn đề thứ hai, ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá:
Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 17/2010/NĐ-CP thì “Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được ký kết giữa tổ chức bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá. Đối với những tài sản mà pháp luật quy định hợp đồng mua bán phải có công chứng hoặc phải được đăng ký, thì hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá phải phù hợp với quy định đó”.
Pháp luật hiện nay không quy định trong thời hạn bao lâu kể từ khi người mua đấu giá trúng đấu giá. Do đó, về nội dung này Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đông Dương không vi phạm.
Để thủ tục mua bán tài sản bán đấu giá được diễn ra nhanh chóng hai bên cần phối hợp với nhau để thực hiện.

error: Content is protected !!