“Cháu có tiền sự đánh nhau từ năm 2013 và đã bị phạt hành chính. Nay cháu đi xin giấy xác nhận thì vẫn ghi cháu có tiền sự. Vậy tiền sự của cháu không mất được ạ? “

Hỏi: Cháu có tiền sự đánh nhau từ năm 2013 và đã bị phạt hành chính. Nay cháu đi xin giấy xác nhận thì vẫn ghi cháu có tiền sự. Vậy tiền sự của cháu không mất được ạ?
Đáp: theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.
Bạn bị xử phạt hành chính từ năm 2013, nếu trong thời hạn một năm kể từ sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà bạn không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu đáp ứng được các điều kiện trên, nhưng khi đi xin xác nhận dân sự, trong giấy vẫn ghi tiền sự thì bạn nên trao đổi lại với cán bộ làm thủ tục xác nhận dân sự cho bạn để được cấp giấy chính xác nhé.

error: Content is protected !!