Cạnh tranh quy phạm pháp luật hình sự trong định tội danh là gì ? Phân loại ?

Hỏi: Cạnh tranh quy phạm pháp luật hình sự trong định tội danh là gì ? Phân loại ?

Đáp: Cạnh tranh quy phạm pháp luật hình sự trong định tội danh là trường hợp khi một hành vi phạm tội cùng bao hàm một số điều luật hoặc một số khoản của điều luật quy định các tội phạm cụ thể của BLHS. Cạnh tranh quy phạm pháp luật hình sự là một trong những nguyên nhân cơ bản phát sinh thực tranh xung đột quan điểm trong việc định tội danh. Có 03 loại cạnh tranh quy phạm pháp luật hình sự: Cạnh tranh giữa các quy phạm pháp luật chung và quy phạm pháp luật riêng; Cạnh tranh giữa các quy phạm pháp luật riêng với nhau; Cạnh tranh giữa phần và toàn bộ.

error: Content is protected !!