“Cạnh nhà tôi có người hàng xóm nuôi lợn xả thẳng nước thải ra mương gây ô nhiễm giếng nước ăn của gia đình tôi. Xin hỏi việc làm trên có vi phạm luật bảo vệ môi trường không? Nếu có tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? “

Hỏi: Cạnh nhà tôi có người hàng xóm nuôi lợn xả thẳng nước thải ra mương gây ô nhiễm giếng nước ăn của gia đình tôi. Xin hỏi việc làm trên có vi phạm luật bảo vệ môi trường không? Nếu có tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Đáp: Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có quy định về Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình như sau:

“1. Hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường sau đây:

a) Thu gom và chuyển chất thải sinh hoạt đến đúng nơi do tổ chức giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn quy định; xả nước thải vào hệ thống thu gom nước thải;

b) Không được phát tán khí thải, gây tiếng ồn và tác nhân khác vượt quá tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh;

c) Nộp đủ và đúng thời hạn các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng và hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư;

đ) Có công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người;

e) Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hương ước, bản cam kết bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí gia đình văn hóa”.

Như vậy, người hàng xóm của nhà bạn nuôi lợn xả thẳng nước thải ra mương gây ô nhiễm giếng nước ăn của gia đình bạn, đó là hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để xử phạt hành chính về hành vi vi phạm nói trên là rất khó, bởi lẽ, hành vi vi phạm này chưa được thể hiện rõ trong Nghị định nói trên (đặc biệt là tại Điều 14 và Điều 22), cũng như chưa biết được tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm trên gây ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể khai báo sự việc nói trên với Ủy ban nhân dân cấp xã và chính quyền đoàn thể về hành vi vi phạm trên để có thể yêu cầu người hàng xóm chấm dứt hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn./.

error: Content is protected !!