Các phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế ?

Hỏi: Các phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế ?

Đáp: Xuất phát từ nhũng đặc trưng cơ bản của luật quốc tế, như đặc trưng về chủ thể, về đối tượng điều chỉnh nên thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế cũng có những điểm rất khác biệt so với luật quốc gia. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế suy đến cùng, đều do chính các chù thể quyết định.
Chính việc thoả thuận lựa chọn các phương thức thích hợp để giải quyết vấn đề tranh chấp là một trong những cơ sở xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế từ trước tới nay cho thấy có các phương thức giải quyết tranh chấp cơ bản sau đây:
– Giải quyết trực tiếp tranh chấp;
– Giải quyết tranh chấp thông qua bên thứ ba;
– Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và các hiệp định khu vực;
– Giải quyết tranh chấp thông qua các cơ quan tài phán.

 

 

 

error: Content is protected !!