Các cơ quan khác của CAND được giao một số hoạt động điều tra có quyền khởi tố bị can.

Hỏi: Các cơ quan khác của CAND được giao một số hoạt động điều tra có quyền khởi tố bị can.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào K2 Đ111 BLTTHS thì cơ quan khác của CAND được giao một số hoạt động điều tra không có quyền khởi tố bị can mà sau khi khởi tố vụ án, tiên hành những hoạt động điều tra ban đầu thì phải chuyển hồ sơ cho CQĐT có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định KTVA.

error: Content is protected !!