“Bố tôi quê ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từng bị đi tù và đã chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) tại Trại Giam Xuân Lộc K4 vào tháng 9/1987. Hiện nay, bố tôi vẫn chưa được xóa án tích, trong khi đó muốn xóa án tích thì phải có giấy chứng nhận CHXAPT. Tôi muốn hỏi, trường hợp bố tôi làm mất giấy chứng nhận CHXAPT thì phải làm những thủ tục gì và đến cơ quan nào để được cấp lại? “

Hỏi: Bố tôi quê ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từng bị đi tù và đã chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) tại Trại Giam Xuân Lộc K4 vào tháng 9/1987. Hiện nay, bố tôi vẫn chưa được xóa án tích, trong khi đó muốn xóa án tích thì phải có giấy chứng nhận CHXAPT. Tôi muốn hỏi, trường hợp bố tôi làm mất giấy chứng nhận CHXAPT thì phải làm những thủ tục gì và đến cơ quan nào để được cấp lại?

Đáp: Theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 46 Luật Thi hành án hình sự năm 2019: “Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình sự cấp quân khu hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để trả tự do cho phạm nhân; cấp giấy chứng nhận CHXAPT cho người đã CHXAPT”. Cơ quan đã cấp giấy chứng nhận CHXAPT có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận đó cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự (cùng cấp với Tòa án đã ra quyết định thi hành án đối với trường hợp chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung, trách nhiệm dân sự…), Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi người CHXAPT về nơi cư trú. Đồng thời giấy chứng nhận CHXAPT được lưu vào hồ sơ phạm nhân.

Theo quy định của Thông tư số 60/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân, sau khi phạm nhân CHXAPT, được đại xá, đặc xá hoặc được miễn chấp hành thời gian còn lại của án phạt tù hồ sơ phạm nhân nộp lưu về cơ quan hồ sơ để quản lý, lưu trữ.

Hiện nay, không có quy định về việc cấp lại giấy chứng nhận CHXAPT. Để được cấp bản sao giấy chứng nhận CHXAPT, công dân cần có đơn đề nghị, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú gửi Cục Hồ sơ nghiệp vụ – Bộ Công an để được giải quyết.

error: Content is protected !!