Bị đơn có thể đưa ra yêu cầu phản tố với nguyên đơn tại phiên toà sơ thẩm không?

Hỏi: Bị đơn có thể đưa ra yêu cầu phản tố với nguyên đơn tại phiên toà sơ thẩm không?

Đáp: Bị đơn không thể đưa ra yêu cầu phản tố với nguyên đơn tại phiên toà sơ thẩm
Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố với nguyên đơn. Tuy nhiên, thời điểm bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố với nguyên đơn là trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải

error: Content is protected !!