“Bà nội tôi muốn tặng cho quyền sử dụng nhà, đất hiện tại cho cháu nội là tôi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất đứng tên của một mình bà. Nhà ở hiện tại do Nhà nước cấp vào năm 1983. Ông nội và bà nội tôi sống chung nhưng không có đăng kí kết hôn và có 3 người con chung (nay cả 3 người đã mất). Hỏi: 1. Hiện nay, bà nội muốn tặng cho quyền sử dụng đất cho tôi thì có cần phải có sự đồng ý của ông nội tôi hay không? 2. Khi làm thủ tục thì có cần đến sự đồng thuận của các con riêng của ông hay không? (Do ông nội tôi sau đó cũng có 2 con trai với người khác). “

Hỏi: Bà nội tôi muốn tặng cho quyền sử dụng nhà, đất hiện tại cho cháu nội là tôi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất đứng tên của một mình bà. Nhà ở hiện tại do Nhà nước cấp vào năm 1983. Ông nội và bà nội tôi sống chung nhưng không có đăng kí kết hôn và có 3 người con chung (nay cả 3 người đã mất).
Hỏi:
1. Hiện nay, bà nội muốn tặng cho quyền sử dụng đất cho tôi thì có cần phải có sự đồng ý của ông nội tôi hay không?
2. Khi làm thủ tục thì có cần đến sự đồng thuận của các con riêng của ông hay không? (Do ông nội tôi sau đó cũng có 2 con trai với người khác).

Đáp: 1. Vì bạn không nói thời điểm sống chung nên giả định thời điểm sống chung của ông nội và bà nội trước năm 1983. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Toà án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì ông bà nội bạn xác định là người đang có vợ hoặc có chồng.
“4. “Người đang có vợ hoặc có chồng” quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người đã kết hôn với người khác theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhưng chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết;
b) Người xác lập quan hệ vợ chồng với người khác trước ngày 03-01-1987 mà chưa đăng ký kết hôn và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết”.
Như vậy, xác định quan hệ của ông bà nội bạn là quan hệ vợ chồng thực tế được pháp luật thừa nhận. Theo quy định tại Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình 1959 thì “vợ và chồng đều có quyền sở hữu, hưởng thụ và sử dụng ngang nhau đối với tài sản có trước và sau khi cưới”. Quyền sử dụng nhà, đất hiện tại được Nhà nước cấp năm 1983 xác định là tài sản chung của vợ chồng. Do vậy, bà nội muốn tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn thì có cần phải có sự đồng ý của ông nội.
2. Khi làm thủ tục thì không cần đến sự đồng thuận của các con riêng của ông. Bởi vì đất này được xác lập là tài sản chung ông bà nội bạn.

error: Content is protected !!