B thấy chị H đeo hai nhẫn vàng ở ngón tay nên T dùng gậy đánh vào sau gáy của chị H làm chị H ngất, sau đó B lấy hai chiếc nhẫn vàng của chị H. Định tội danh với B ?

Hỏi: B thấy chị H đeo hai nhẫn vàng ở ngón tay nên T dùng gậy đánh vào sau gáy của chị H làm chị H ngất, sau đó B lấy hai chiếc nhẫn vàng của chị H. Định tội danh với B ?

Đáp: B phạm tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 BLHS 2015. Về chủ thể: B đủ tuổi chịu TNHS và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Khách thể: Hành vi phạm tội của B xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản và quyền được bảo vệ sức khỏe của chị H. Về mặt chủ quan: B phạm tội với lỗi cố ý. Về mặt khách quan: B đã có hành vi dùng vũ lực (dùng gậy đánh vào đầu chị H) để nhằm chiếm đoạt tài sản (lấy hai chiếc nhẫn vàng của chị H) và thực tế là B đã lấy hai chiếc nhẫn vàng của chị H, do đó B đã phạm tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc dùng vũ lực là nhằm mục đích là làm cho người bị tấn công mất khả năng chống cự nhằm để cướp tài sản.

error: Content is protected !!