Anh Trần Văn T, cư trú tại xã D huyện H tỉnh Lạng Sơn, đã dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2006 vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Do không trúng tuyển vào trường này, anh T đã quyết định nộp hồ sơ xin xét tuyển nguyện vọng 2 vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Trong thời gian chờ xét tuyển nguyện vọng 2, cuối tháng 7/2006, anh T đã nhận được giấy gọi nhập ngũ, theo đó, anh T nhập ngũ vào ngày 30/8/2006. Sau khi anh T nhập ngũ, ngày 07/9/2006, gia đình anh T nhận được giấy báo nhập học của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Do không biết phải làm những gì để bảo lưu việc nhập học cho anh T, gia đình anh T đã đến UBND xã đề nghị xác nhận và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để anh được theo học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội khi hết thời hạn phục vụ trong quân đội. UBND xã sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào?

Hỏi: Anh Trần Văn T, cư trú tại xã D huyện H tỉnh Lạng Sơn, đã dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2006 vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Do không trúng tuyển vào trường này, anh T đã quyết định nộp hồ sơ xin xét tuyển nguyện vọng 2 vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Trong thời gian chờ xét tuyển nguyện vọng 2, cuối tháng 7/2006, anh T đã nhận được giấy gọi nhập ngũ, theo đó, anh T nhập ngũ vào ngày 30/8/2006. Sau khi anh T nhập ngũ, ngày 07/9/2006, gia đình anh T nhận được giấy báo nhập học của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Do không biết phải làm những gì để bảo lưu việc nhập học cho anh T, gia đình anh T đã đến UBND xã đề nghị xác nhận và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để anh được theo học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội khi hết thời hạn phục vụ trong quân đội. UBND xã sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào?

Đáp: Để giải quyết tình huống trên, cán bộ UBND xã vận dụng các quy định pháp luật để: xác định anh T có thuộc diện được bảo lưu nhập học vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự không; hướng dẫn gia đình anh T làm những thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi học tập của anh T sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự nếu anh T có đủ điều kiện để được bảo lưu việc nhập học.
Với tình huống nói trên, cán bộ UBND xã cần áp dụng các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981 (được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1990, 1994, 2005), theo đó, hạ sỹ quan, binh sỹ, trước lúc nhập ngũ có giấy báo gọi vào học các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học thì khi xuất ngũ được vào học ở các trường đó (khoản 4 Điều 56). Như vậy, anh T có đủ điều kiện để được các cơ quan chức năng của địa phương và Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội tạo mọi điều kiện nhập học tại trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Về việc hướng dẫn gia đình anh T làm các thủ tục cần thiết – Đề nghị gia đình anh T làm đơn trình bày về việc anh T trước khi nhập ngũ có hộ khẩu thường trú tại địa phương, đã nhập ngũ ngày 30/8/2006 theo giấy gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện H tỉnh Lạng Sơn; gia đình đã nhận được giấy báo nhập học vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội… để UBND xã xác nhận.
Hướng dẫn người nhà anh T đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, Ban chỉ huy quân sự huyện H, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ cần thiết.

error: Content is protected !!