Anh Trần Văn B bị Tòa án nhân dân tỉnh T xử về tội đánh bạc nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng. Đến thời điểm hiện tại, anh B đã chấp hành được 10 tháng và trong thời gian thử thách, anh B đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm. Trong trường hợp này, anh B có được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách không?

Hỏi: Anh Trần Văn B bị Tòa án nhân dân tỉnh T xử về tội đánh bạc nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng. Đến thời điểm hiện tại, anh B đã chấp hành được 10 tháng và trong thời gian thử thách, anh B đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm. Trong trường hợp này, anh B có được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách không?

Đáp: Trần Văn B đã chấp hành thời gian thử thách được 10 tháng ( hơn một phần hai thời gian thử thách được ấn định) và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm. Do đó, anh B có quyền làm đơn yêu cầu rút ngắn thời gian thử thách

error: Content is protected !!