Anh Lê Văn M bị Tòa án nhân dân huyện K tuyên án phạt cảnh cáo về tội xâm phạm quyền bình đẳng giới. Nơi cư trú của anh M tại xã L, huyện K, tỉnh Y. Việc thi hành án phạt cảnh cáo đối với anh M được thực hiện như thế nào?

Hỏi: Anh Lê Văn M bị Tòa án nhân dân huyện K tuyên án phạt cảnh cáo về tội xâm phạm quyền bình đẳng giới. Nơi cư trú của anh M tại xã L, huyện K, tỉnh Y. Việc thi hành án phạt cảnh cáo đối với anh M được thực hiện như thế nào?

Đáp: Kể từ thời điểm bản án phạt cảnh cáo đối với anh M có hiệu lực pháp luật, trong thời hạn 07 ngày, TAND huyện K phải gửi bản án cho anh Lê Văn M, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện K, UBND xã L và Sở Tư pháp tỉnh Y. Theo đó, cơ quan thi hành án Công an huyện K có trách nhiệm theo dõi, thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật

error: Content is protected !!