“Anh K đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian 2 năm 8 tháng với tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Anh K cư trú tại tỉnh X. Trong thời gian chấp hành án, anh K nhận được tin anh trai (hiện đã cư trú ở tỉnh Y) bị đột quỵ phải vào viện tỉnh Y để cấp cứu, do đó anh K muốn đến bệnh viện tỉnh Y để chăm sóc anh trai. Việc anh K vắng mặt tại tỉnh X có cần báo với chính quyền địa phương không?”

Hỏi: Anh K đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian 2 năm 8 tháng với tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị
kích động mạnh. Anh K cư trú tại tỉnh X. Trong thời gian chấp hành án, anh K nhận được tin anh trai (hiện đã cư trú ở tỉnh Y) bị đột quỵ phải vào viện tỉnh Y để cấp cứu, do đó anh K muốn đến bệnh viện tỉnh Y để chăm sóc anh trai. Việc anh K vắng mặt tại tỉnh X có cần báo với chính quyền địa phương không?

Đáp: Việc anh K đến bệnh viện tỉnh Y để chăm sóc anh trai bị đột quỵ là lý do chính đáng và anh K phải có đơn xin phép, được sự đồng ý của UBND xã, tỉnh X (UBND được giao giám sát, giáo dục anh K). Bên cạnh đó, anh K phải thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Khi đến nơi cư trú mới tại tỉnh Y, anh K phải trình báo với Công an xã nơi anh K đến tạm trú

error: Content is protected !!