Án lệ 15 về công nhận sự thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

error: Content is protected !!