Ai là người có trách nhiệm bồi thường khi người tư vấn bán hàng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Hỏi:

Ai có trách nhiệm bồi thường khi người tư vấn bán hàng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản? Hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như thế nào?

Tôi là khách hàng mua xe ô tô có nộp số tiền 400.000.000 đồng cho tư vấn bán hàng của một công ty. Quá trình giao dịch, người tư vấn viên này thu tiền theo uỷ quyền của công ty và viết phiếu thu, sau đó 02 bên ký hợp đồng. Tuy nhiên sau đó, người này không mang tiền về nộp cho công ty mà chiếm đoạt để đánh bạc. Người tư vấn sau khi bị bắt thì bị Tòa án xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tôi muốn đề nghị Công ty bồi thường số tiền trên được không? Và cho tôi hỏi hình phạt người tư vấn viên bị xử là gì? Xin cảm ơn!

Đáp:

Ai có trách nhiệm bồi thường khi người tư vấn bán hàng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Căn cứ Điều 600 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra như sau:

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trường hợp người tư vấn viên giao dịch với bạn đúng với nhiệm vụ, quyền hạn được Công ty giao hay không (có được giao thu – nhận tiền, viết phiếu thu…) thì công ty này có trách nhiệm bồi thường số tiền 400.000.000 đồng cho bạn.

Hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như thế nào?

Căn cứ Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 35 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, người tư vấn viên sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tuỳ vào tình tiết, quyết định xét xử của Toà án.

error: Content is protected !!