A bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 02 năm tù theo khoản 1 Điều 173 Tội trộm cắp tài sản. Bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với A. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm xét thấy hình phạt đối với A là quá nặng. HĐXX phúc thẩm sẽ giải quyết như thế nào ?

Hỏi: A bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 02 năm tù theo khoản 1 Điều 173 Tội trộm cắp tài sản. Bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với A. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm xét thấy hình phạt đối với A là quá nặng. HĐXX phúc thẩm sẽ giải quyết như thế nào ?

Đáp: Trong trường hợp này, HĐXX phúc thẩm có đủ căn cứ và xét thấy hình phạt đối với A là quá nặng, căn cứ điểm d – Khoản 1 Điều 357, HĐXX phúc thẩm có quyền sửa bản án sơ thẩm giảm hình phạt cho bị cáo A.

error: Content is protected !!