“1. Người lao động đã nghỉ hưu từ năm 2004 mà bị mất sổ Bảo hiểm xã hội (do chuyển nhà nền không tìm thấy sổ BHXH) có được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không? 2. Nếu được cấp lại sổ BHXH thì cần thủ tục như thế nào? “

Hỏi: 1. Người lao động đã nghỉ hưu từ năm 2004 mà bị mất sổ Bảo hiểm xã hội (do chuyển nhà nền không tìm thấy sổ BHXH) có được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không?
2. Nếu được cấp lại sổ BHXH thì cần thủ tục như thế nào?

Đáp: 1. Trường hợp người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì việc cấp lại sổ BHXH được quy định như sau: “Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết”

Theo đó, người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong những trường hợp sau:
Thứ nhất, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp do thay đổi số sổ, họ tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ.
Thứ hai, trường hợp cơ quan BHXH làm mất hoặc hỏng sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp lại sổ BHXH, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Sổ bảo hiểm xã hội thu hồi phải lưu cùng hồ sơ cấp lại sổ BHXH.
Như vậy, theo quy định trên bạn thuộc trường hợp được cấp lại sổ bảo hiểm khi bạn làm mất sổ bảo hiểm xã hội.

2. Hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH:
Để được cấp lại sổ BHXH, bạn cần làm hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH, cụ thể:
(1) Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
– Đơn trình báo mất sổ BHXH có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.
– Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH liên quan
– Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú
– Tờ khai cấp sổ (nếu đã bị mất thì phải liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y)
– Bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực)
(2) Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (đối với trường hợp đang đóng BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng trước khi dừng tham gia.
(3) Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ điều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

3. Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định cho cơ quan BHXH.

error: Content is protected !!