“Vừa rồi, tôi có chở hàng bằng xe máy, trong khi đang lưu thông thì bị Cảnh sát giao thông dừng xe do vi phạm chở hàng cồng kềnh, thiếu đăng ký xe và đi vào đường cấm. Sau đó, tôi bị phạt hành chính và bị giữ phương tiện với bằng lái 30 ngày, đến nay đã quá hạn hơn 06 tháng nhưng tôi chưa nộp phạt để nhận lại phương tiện và bằng lái. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, hiện tại tôi đến nộp phạt thì có được nhận phương tiện và bằng lái không? Nếu không được thì tôi phải làm những thủ tục gì để lấy được phương tiện và bằng lái? “

Hỏi: Vừa rồi, tôi có chở hàng bằng xe máy, trong khi đang lưu thông thì bị Cảnh sát giao thông dừng xe do vi phạm chở hàng cồng kềnh, thiếu đăng ký xe và đi vào đường cấm. Sau đó, tôi bị phạt hành chính và bị giữ phương tiện với bằng lái 30 ngày, đến nay đã quá hạn hơn 06 tháng nhưng tôi chưa nộp phạt để nhận lại phương tiện và bằng lái. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, hiện tại tôi đến nộp phạt thì có được nhận phương tiện và bằng lái không? Nếu không được thì tôi phải làm những thủ tục gì để lấy được phương tiện và bằng lái?

Đáp: Khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó”.
Khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp”.
Khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 của Luật này”.

error: Content is protected !!