“Vợ chồng tôi đã ly hôn. Theo quyết định của tòa án thì vợ tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con. Tuy nhiên, cô ấy đã để con cho ông bà ngoại chăm sóc, còn bản thân bỏ đi làm xa 1-2 tháng mới về được một lần trong 1-2 ngày rồi lại đi làm. Như vậy cô ấy có phải là đã không thực hiện hay thực hiện không đúng với quyết định trong bản án mà tòa án đã nêu không? Tôi có thể đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con được không? “

Hỏi: Vợ chồng tôi đã ly hôn. Theo quyết định của tòa án thì vợ tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con. Tuy nhiên, cô ấy đã để con cho ông bà ngoại chăm sóc, còn bản thân bỏ đi làm xa 1-2 tháng mới về được một lần trong 1-2 ngày rồi lại đi làm. Như vậy cô ấy có phải là đã không thực hiện hay thực hiện không đúng với quyết định trong bản án mà tòa án đã nêu không? Tôi có thể đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con được không?

Đáp: Theo quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình thì khi ly hôn, vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Trường hợp con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.
Tuy nhiên, khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình, trên cơ sở yêu cầu của cha, mẹ hoặc người thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Theo đó, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
Thứ nhất, cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
Thứ hai, người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
Do các thông tin mà bạn cung cấp chưa đầy đủ, do vậy, không thể khẳng định chính xác là vợ cũ của bạn vi phạm nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của bạn. Bạn cần thu thập thêm các thông tin, bằng chứng để chứng minh rằng vợ cũ của bạn không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và bạn hoàn toàn có đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Việc vợ bạn không ở cùng con để trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con mà đi xa, chỉ một hoặc hai tháng mới về một lần có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con bạn và sẽ được Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc. Trên cơ sở yêu cầu của bạn và xác minh điều kiện thực tế, Tòa án sẽ xem xét, quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

error: Content is protected !!