Trong trường hợp giao thừa hàng thì bên mua có quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Hỏi: Trong trường hợp giao thừa hàng thì bên mua có quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Đáp: Căn cứ điều 43, luật thương mại 2005 quy định về giao thừa hàng như sau:
-Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó.
– Trường hợp bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá thoả thuận trong hợp đồng nếu các bên không có thoả thuận khác.

error: Content is protected !!