Trong mọi trường hợp việc KTVAHS không phụ thuộc vào ý chí của người bị hại.

Hỏi: Trong mọi trường hợp việc KTVAHS không phụ thuộc vào ý chí của người bị hại.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào Điều 105 BLTTHS thì những vụ án về các tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 171 BLHS chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. Và trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án phải được đình chỉ.

error: Content is protected !!