Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về những chủ thể nào ?

Hỏi: Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về những chủ thể nào ?

Đáp: Theo quy định của BLTTHS 2015, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Người bị buộc tội có quyền chứng minh tội phạm nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.

error: Content is protected !!