“Tôi và một người có quan hệ và hiện tôi đang mang thai. Do hoàn toàn không có tình cảm nên tôi muốn một sinh con và nuôi con một mình. Nếu người đó muốn giành đứa bé, tôi có thể làm những gì để bảo vệ quyền nuôi con của mình? “

Hỏi: Tôi và một người có quan hệ và hiện tôi đang mang thai. Do hoàn toàn không có tình cảm nên tôi muốn một sinh con và nuôi con một mình. Nếu người đó muốn giành đứa bé, tôi có thể làm những gì để bảo vệ quyền nuôi con của mình?

Đáp: Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 thì việc nhận con là quyền của cha mẹ được pháp luật thừa nhận và thực hiện trong trường hợp bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện, không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con. Trong trường hợp người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình (khoản 1 Điều 89 Luật hôn nhân và gia đình 2014). Như vậy, bạn không có quyền ngăn cản nếu người đó muốn làm thủ tục đăng ký nhận con hoặc yêu cầu Tòa án xác định con. Tuy nhiên, khi yêu cầu, người đó cần có chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, con.

error: Content is protected !!