Tôi nghỉ thai sản đúng quy định hiện hành là 6 tháng, có hồ sơ hợp lệ. Vậy tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng nghỉ này không? Chế độ bảo hiểm của tôi trong 6 tháng này được tính như thế nào?

Hỏi: Tôi nghỉ thai sản đúng quy định hiện hành là 6 tháng, có hồ sơ hợp lệ. Vậy tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng nghỉ này không? Chế độ bảo hiểm của tôi trong 6 tháng này được tính như thế nào?

Đáp: Trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động sẽ được thực hiện theo khoản 6, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 “Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.”

Như vậy, khi nghỉ hưởng thai sản, người lao động sẽ không phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc nhưng vẫn được tính là tham gia BHXH, đồng thời còn được cơ quan BHXH đóng BHYT. Do vẫn duy trì việc đóng BHYT nên trong thời gian nghỉ thai sản, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi về BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

error: Content is protected !!