“Tôi được biết, năm 2021, trường Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân dừng tuyển sinh chuyên ngành tiếng Anh. Thời gian gần đây, tôi có tìm hiểu và biết trường Học viện Quốc tế thuộc Bộ Công an bắt đầu mở tuyển sinh chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung từ năm 2021. Bộ Công an cho tôi hỏi, chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung của Học viện Quốc tế tuyển sinh năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh gồm những đối tượng nào? Để được tham gia tuyển sinh vào chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung của Nhà trường thì cần đảm bảo điều kiện như thế nào và cần những thủ tục gì? “

Hỏi: Tôi được biết, năm 2021, trường Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân dừng tuyển sinh chuyên ngành tiếng Anh. Thời gian gần đây, tôi có tìm hiểu và biết trường Học viện Quốc tế thuộc Bộ Công an bắt đầu mở tuyển sinh chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung từ năm 2021. Bộ Công an cho tôi hỏi, chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung của Học viện Quốc tế tuyển sinh năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh gồm những đối tượng nào? Để được tham gia tuyển sinh vào chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung của Nhà trường thì cần đảm bảo điều kiện như thế nào và cần những thủ tục gì?

Đáp: Năm 2021, Bộ Công an giao 50 chỉ tiêu cho Học viện Quốc tế (mã trường: AIS) để tuyển sinh trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu, xét tuyển trong cả nước, tổ hợp xét tuyển: D01) và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (20 chỉ tiêu, xét tuyển trong cả nước, tổ hợp xét tuyển: D01, D04).
Để tham gia dự tuyển, thí sinh phải đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn chính trị, độ tuổi, học lực, hạnh kiểm, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an và thực hiện sơ tuyển tại Công an cấp huyện, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Chi tiết được Công an các đơn vị, địa phương đăng tải tại Công an cấp huyện.

error: Content is protected !!