“Tiêu chuẩn để trở thành đấu giá viên là gì? “

Hỏi: Tiêu chuẩn để trở thành đấu giá viên là gì?

Đáp: Theo quy định tại Điều 10 Luật Đấu giá tài sản thì người muốn trở thành đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.
2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng.
3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật đấu giá tài sản.
4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

error: Content is protected !!