Thương lượng tập thể không thành trong những trường hợp nào?

Hỏi: thương lượng tập thể không thành trong những trường hợp nào?

Đáp: Khoản 1 Điều 71 Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định thương lượng tập thể không thành thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn quy định.

– Đã hết thời hạn quy định về thời gian thương lượng tập thể mà các bên không đạt được thỏa thuận.

– Chưa hết thời hạn quy định về thời gian thương lượng tập thể nhưng các bên cùng xác định và tuyên bố về việc thương lượng tập thể không đạt được thỏa thuận.

error: Content is protected !!