Thế nào là hoà giải vụ án dân sự? Ý nghĩa của hoà giải vụ án dân sự? Nguyên tắc hoà giải vụ án dân sự?

Hỏi: Thế nào là hoà giải vụ án dân sự? Ý nghĩa của hoà giải vụ án dân sự? Nguyên tắc hoà giải vụ án dân sự?

Đáp: * Khá́i niệm hoà giải vụ án dân sự: là hoạt động tố tụng do toà án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự.
* Ý nghĩa:
– Giảm bớt giai đoạn tố tụng kéo dài mệt mỏi và phức tạp, tiết kiệm được thời gian, tiền của cho Nhà nước và nhân dân;
– Hoà giải thành góp phần giải quyết mâu thuẫn của các đương sự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
– Nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, nâng cao trình độ dân trí, giáo dục nếp sống và làm việc theo pháp luật trong nhân dân.
– Dù hoà giải không thành thì toà án cũng nắm vững hơn nội dung vụ án, hiểu biết tâm tư đương sự cũng như những vướng mắc của họ, phục vụ công tác giải quyết vụ án tốt hơn.
* Nguyên tắc hoà giải:
– Tôn trọng sự tự nguyện thoả thuận thực sự của đương sự
– Việc hoà giải phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; nội dung sự thoả thuận của các đương sự không được trái với pháp luật, trái đạo đức xã hội
– Đảm bảo vừa tích cực, vừa kiên trì

error: Content is protected !!