Quy định về quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại?

Hỏi: Quy định về quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại?

Đáp: Căn cứ điều 95, luật thương mại 2005 quy định về quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại như sau:
– Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
– Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 của Luật thương mại 2005.
– Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.
-Tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật thương mại.

error: Content is protected !!