Pháp luật bắt buộc đối với ai?

Hỏi: Pháp luật bắt buộc đối với ai?

Đáp: Pháp luật do nhà nước ban hành nên có tính bắt buộc chung, mọi người (công dân) đều phải tôn trọng pháp luật.

error: Content is protected !!