Nguyên tắc trực thuộc hai chiều trong luật hành chính là gì?

Hỏi: Nguyên tắc trực thuộc hai chiều trong luật hành chính là gì?

Đáp: Nguyên tắc này còn được gọi là nguyên tắc song trùng trực thuộc. Đây là biểu hiện đặc thù của nguyên tắc tập trung dân chủ và của bộ máy xã hội chủ nghĩa. Đó là UBND các cấp vừa trực thuộc HĐND (trực thuộc ngang)- khía cạnh dân chủ, và vừa trực thuộc Chính phủ và UBND cấp trên (trực thuộc dọc)- khía cạnh tập trung. Tương tự, các sở, phòng, ban vừa trực thuộc UBND vừa trực thuộc Bộ hoặc sở.

error: Content is protected !!